Monoton Nedir

Monoton bulunmadi fakat aşağıdaki yazıların size yardımı olabilir
ceeee
01 | Mesnevi

..zetilir. 5. Her beytin ayrı ayrı kafiyelenişi yazma kolaylığı sağlar. 6. Uzun mesnevilerde monotonluğu ortadan kaldırmak için hikaye kahramanının ağzından söylenen gazellere de yer verilmiş..

..zetilir. 5. Her beytin ayrı ayrı kafiyelenişi yazma kolaylığı sağlar. 6. Uzun mesnevilerde monotonluğu ortadan kaldırmak için hikaye kahramanının ağzından söylenen gazellere de yer verilmiş..

03 | otistik

..çlükleriyle, içe kapanmayla, gerçeklikten uzaklaş- mayla, aşırı nesne bağımlılığıyla, monoton, tekrarlamalı hareketlerle tanımlanan gelişimsel, nörolojik bir hastalık. otistik çocuk, doğ..

..de bunun telafisini yapın. -Bir günde faklı dersler çalışın. çünkü beyin yorulmaz,sadece monotonluktan sıkılır. Onun için bir dersi bir günde beş saat çalışmaktansa, o dersi beş günde b..

..r şarkı biçimindeki mantraların tekrarının, özellikle meditasyonun sürekliliğini sağlayan monoton bir uyaran olması bakımından yararı bulunmaktadır. Ayrıca, kimilerine göre, bazı mantralar ..

..üzerindeki resimlerle anlatılan acıklı ya da korkunç bir olayı konu alıp laterna eşliğinde monoton bir sesle söylenen şarkı (Ç.N.). (4) İngiliz diline özgü bir özelliğin bir başka dile ak..

..ükler seçilmeli, c. Aynı sözcükler sık sık tekrar edilmemeli, d. Aynı edat ve fiilleri, monotonluk yaratacağı için çok kullanmamalı, e. Ölçü kaçırılmadan, doğallık bozulmadan iç k..

..in bildiği, zor sandığı ya da hiç bilmediği konularsa; ve yalnızca sözcükler kullanılarak monoton bir şekilde anlatılıyorsa, öğrenci,”ben bunları nasıl olsa biliyorum” ya da R..

..ları, görünümleri… tanıtmak, göz önüne sermek; anlatımı kuruluktan, tekdüzelikten (monotonluktan) kurtarıp canlı, etkili kılmak için başvurulması zorunlu bir anlatım biçimidir. Bu i..

..lay başa sarıyor ve ortada bir problem veya sevinç varsa bu Olucakken'i es geçiyor ve normal ve monoton bir gün-olay-yaşantı geçiyor o zaman dilimi için. Veya söleki olmuşken-oluyorken'i engell..

11 | Plan

..de bunun telafisini yapın. -Bir günde faklı dersler çalışın. çünkü beyin yorulmaz,sadece monotonluktan sıkılır. Onun için bir dersi bir günde beş saat çalışmaktansa, o dersi beş günde b..

..ükler seçilmeli, c. Aynı sözcükler sık sık tekrar edilmemeli, d. Aynı edat ve fiilleri, monotonluk yaratacağı için çok kullanmamalı, e. Ölçü kaçırılmadan, doğallık bozulmadan iç k..


..:: Online Uyeler ::..

Bi soru sor